Tempest Larmcentrals tjänster


Vi förmedlar anslutning till Tempest Larmcentral, tel nr 020-380 380


Avtal tecknas direkt mellan kund och larmcentral. 

Avgift för privatpersoner 150 kr/mån. (priset är satt 2024-02-12


För företag gäller inga fria väktarutryckningar. Avgift från 160 kr/mån (ex moms)


Fria* väktarutryckningar gäller endast privatpersoner och innebär att vid ett konstaterat inbrott, brand, skadegörelse eller överfall skickas en väktare till fastigheten. Om väktaren kan konstatera att larmet löst ut på grund av en brand, inbrott, skadegörelse eller överfall är utryckningen kostnadsfri. 


Visar det sig att larmet löst ut av någon annan anledning som ej går att relatera till ett konstaterat inbrott, brand, skadegörelse eller överfall, debiteras kunden utryckningen via faktura.


Du som kund ska alltid svara på samtal från Tempest larmcentral vid ett utlöst larm och uppge din behörighetskod. Om du själv ringer till larmcentralen ska du alltid uppge din behörighetskod.

Är larmet utrustat med röstenhet, sker tvåvägs-kommunikationen med larmpersonalen via högtalaren.

Har du glömt din behörighetskod och är på plats i fastigheten kan du identifiera dig via Mobilt Bank ID.


Vid reparation i fastigheten eller när larmet av någon anledning behöver läggas i service, ringer du alltid

larmcentralen på 020-380 380  - innan du påbörjar något! 

OBS! Samtliga larmgivare är sabotagesskyddade och kommer att larma om de öppnas.


Följande omfattas inte av fria* utryckningar:

Obefogade larm så som åsknedslag, husdjur som rör sig inom larmat område. Gardiner som fladdrar framför detektorer, öppna fönster eller dörrar. Rökdetektorer som utlöses pga att man ej använder köksfläkten, odyl.


Om kunden själv begär att väktare skall skickas till en fastighet, trots att larmcentralen inte kunnat säkerställa orsaken. Och där det senare visar sig vara ett obefogat larm.


Kostnaden för utryckningar varierar beroende på ort i landet.

Privatkunder som är anslutna till Kinds Vakt betalar 800 kr för en utryckning. (Priset är satt 2024-01-01)


Kundens ansvar


Kunden ansvarar för att samtliga som har tillgång till fastigheten skall kunna larma av- och på anläggningen. Samtliga ska veta hur man agerar om man ofrivilligt löst ut larmet.

Att larmcentralen ska kontaktas omedelbart och kan uppge sin behörighetskod eller legitimera sig med Bank-id.


Kunden debiteras om ett larm löser ut och en väktare skickas till platsen, om ingen svarat på larmcentralens anrop/samtal.  En sådan utryckning omfattas ej av fria utryckningar.


Om man helt enkelt struntar i att svara eller själv ringa larmcentralen vid utlöst larm, debiteras kunden utryckningen.


Därför är det av största vikt att du som kund alltid ringer larmcentralen om du behöver lägga larmet i service eller om du löst ut larmet av misstag.


Om du råkat lösa ut larmet av misstag; svara på samtalet från Tempest Larmcentral och uppge din behörighetskod. I annat fall ring omgående larmcentralen på 020-380 380 och uppge din behörighetskod för att stoppa utryckningen.


Service och garantier


Vid service debiteras en etableringsavgift på 700 kr, ev restid, material, samt för den tid vi är på plats.

Minsta belopp som debiteras är 700 + en halvtimmas arbete/tillfälle. (Priset är satt 2024-01-01)

Även vid fel eller garantier debiteras en framkörning/etableringsavgift, oavsett anledning.


Anläggningen omfattas av 1 års full fabriksgaranti på samtliga larmgivare och tillbehör, gäller från installationsdagen.

Garantin gäller då något gått sönder eller slutat fungera utan yttre åverkan. 


Garantin gäller ej vid elfel, överspänning, åsknedslag, översvämning eller andra naturkatastrofer. 

Garantin gäller ej då kunden utfört målning, skadat eller på annat sätt utsatt utrustningen för yttre åverkan.

Garantin gäller ej om utrustningen utsätts för smust, damm, rök, sot och dyl, utöver normala förhållanden.  

Garantin gäller ej om kunden monterat batterier av fel typ eller på felaktigt sätt i en larmgivare.

Garantin gäller ej vid handhavandefel eller då kunden underlåtit att i tid kontakta leverantören vid misstanke om fel.  


Batteri och batteribyte omfattas ej av garantin.

Vid normala förhållande har det uppladdningsbara batteriet i centralenheten en livslängd på upp till 5 år.


Placeringen påverkar också hållbarheten. En kameradetektor i ett inpasseringsområde eller en magnetkontakt i en affärslokal, där aktivering sker mer än 50 gånger per dygn, förkortar batteriets livslängd. För larmgivare såsom brandvarnare, utomhussirén, LCD-Display och där in- och utpassering sker med ljud och upplyst display, krävs tätare batteribyten. 


Batteriet i centralenheten bör regelbundet bytas, minst vart 5:e år.


Alla larmgivare har batterier som kunden, vid behov, kan byta själv.

Använd endast godkända batterier med hög prestanda och av kända varumärken. 

Se vidare information "Batteribyte" på hemsidan.


Batterier kan beställas hos Golden Security AB.

 

SIM-kort och avgifter 


Alla centralenheter har ett SIM-kort monterat för kommunikation med larmcentral eller via SMS-funktion, samt APP.

Alla centralenheter bör ha dubbelkommunikation så som bredband (IP) och GSM LTE 4G. Detta är viktigt för att säkerställa kommunikationen. Om en bredbandsuppkoppling bryts går den automatiskt över till GSM LTE 4G för att 

bibehålla kontakten mot larmcentralen eller din mobil för SMS eller meddelande.


SIM-kort erbjuds från Telenor Telematik, NetMore Telematik och Qubit Telematik där samtliga operatörer finns med för dataöverföring, SMS, tal och övervakning.

Kostnaden för ett anslutet SIM-kort är 720 kr/år. (Priset är satt 2024-01-01


Felmeddelanden från Tempest larmcentral via SMS eller mail.


Om det blir ett elavbrott i anläggningen sänds ett meddelande om detta ut, där det kan stå följande:

  • Kommunikationsfel
  • Telelinjefel YD0000
  • Nät Fel

Dessa fel återställs automatiskt när elen återkommit och centralenheten börjar ladda det uppladdningsbara batteriet. Ett friskt batteri klarar ett längre strömavbrott, upp till 12 timmar. Batteriet i centralenheten håller upp till 5 år.


Dessa meddelanden kan uppkomma vid ex ett kraftigt åskoväder som slår ut elnätet, snöstormar, stormar, telearbeten eller liknande. Om den fasta telelinan kopplas ner, vid uppgraderingar eller annat där el eller internet påverkas.

I centralenheten aktiveras då den GSM LTE 4G sändare som tar över, om kommunikationen via internet eller den fasta linan bryts.


Vill man av någon anledning inte ha dessa meddelande. Tex om internet eller annan utrustning kopplas ner tillfälligt, kan man välja att ta bort funktionen. Kontakta Golden Security AB så ser vi till att den plockas bort.


Har ni tidigare haft någon annan larmleverantör kanske denna meddelandefunktion saknats.

Men är larmet kopplat till Tempest larmcentral ingår denna information i avtalet.


Priserna gäller privatpersoner och är inklusive moms, där inget annat anges. 

Priserna anges med reservation för förändringar.