Byta batterier i brandvarnaren SMD-429

Se videon 

Batteri AAA

1,5 Volt

Byte av batterier i rökdetektorn Visonic SMD-429


Viktigt läs hela instruktionen!


1.


Om larmet är anslutet till Tempest larmcentral ska du ALLTID ringa 020-380 380 och lägga larmet i serviceläge - innan du påbörjar arbetet


2.


Ta tag i detektorn och vrid den motsols så lossnar den från takfästet


3.


Plocka ut alla batterierna från detektorn


4.


Tryck på testknappen på framsidan av detektorn i 10 sekuner för att dra ut eventuell ström som finns kvar i detektorn


5.


Sätt i batterierna från höger till vänster ett i taget med samma riktning för + polen för alla batterierna


6.


Vänd på detektorn och du kommer efter några sekunder se blink från detektorn Grön-Gul-Röd och höra ett pip


7.


Montera nu tillbaka detektorn i taket genom att sätta den med markeringen mot varann


8.


Nu är detektorn klar att användas igen


OBS! Efter batteribytet ska du återställa larmets minne genom att larma på ditt larm och sedan larmar du av så återställer sig systemet igen.


Lycka till!

Batteri CR-123

3 Volt

Batteribyte Magnetkontakt CROW

Batterier till larmgivare

Batteri NEXT-CAM

6 Volt

Batteri CR-123

3 Volt

Batteri CR-123

3 Volt

Batteri CR-123

3 Volt

Batteri AA

1,5 Volt

Batteri CR-2450

3 Volt

Batteri CR-123

3 Volt

Batteri CR-123

3 Volt